מזוזה

המזוזה היא תשמיש קדושה, הסמל המובהק ביותר לזהוי הבית היהודי. נעסוק בתוכנה ובמשמעותה.