מילה טובה

קל מאוד לדבר. אולי זו הסיבה שאנחנו מופתעים בכל פעם מעוצמתן ומיכולתן של המילים לשנות, ובכך עוסק השיר הזה.