מילים מפוסלות

מילים הן בעלות משמעות, תוכן. מה קורה אם מתייחסים קודם כול לצורה שלהן? האם יש קשר בין המשמעות לצורה? שאלות אלו ואחרות עולות מההתבוננות בפסל אהבה.