מעשים שונים וקצת משונים בליל הסדר

איך נגרום לילדים לשאול שאלות בליל הסדר? ואם אין ילדים, האם עדיין חשוב לשאול שאלות? על שאלות אלו משיב רמב”ם במקור זה.