מקום לכולם

כל אחד מאתנו שונה מחברו, אבל על אף השוני צריך תמיד לזכור מה מחבר את כולנו, כל בני האדם.

פעילות זו מתאימה לסיכום לימוד הטקסט האדם נברא יחידי, וכן לאחר לימוד השיר אתה פלא והשיר כתונת הפסים.