מתיקות הלימוד

בכל קהילות ישראל ניסו להנחיל את אהבת הלימוד לילדים. מנהג כזה מתואר בשיר אצלנו בכפר טודרא מאת יהושע סובול.