ניגון העשבים

אנו רואים בצמיחה דבר גופני שדורש מזון ומים אך הצמיחה אינה רק גופנית אלא גם רוחנית, והצמיחה הזאת ומקורותיה הרוחניים הם הנושא של הקטע שלהלן.