נס פך השמן: אור וחושך בסיפור חנוכה

לפניכם המקור הראשון מתוך התלמוד המספר על נס פך השמן.