נצור לשונך מרע

יכולת הדיבור היא אחד הכלים החשובים ביותר בתקשורת בין-אישית, והאגדה שלפנינו מסבירה כי חשוב שלא להשתמש בה לרעה.