סליחה!

שירה של לאה נאור מספר על הרצון לתקן את מעשינו ועל קושי הכרוך בכך. הילדים בשיר מתבוננים לאחור על המעשים השליליים שעשו ומביעים את רצונם להשתפר.