פנקס חשבון הנפש האישי שלי

ההתבוננות על מעשינו היא הצעד הראשון, והצעד הבא אחרי ההתבוננות הוא התיקון או השימור בעקבות ההתבוננות. “פנקס חשבון הנפש האישי” ישמש לנו כלי עזר לתיקון ולהשתפרות.