צילומים מפתיעים

עוד אחד מהמצבים שבהם אנחנו שואלים שאלות הוא כשאנו מבחינים בדבר לא מובן או בדבר הנוגד את ההיגיון ואת המציאות.