צלם אלוהים

כל אדם באשר הוא נברא בצלם אלוהים, כלומר יש בו משהו שמזכיר את האלוהות, את הנשגב ביותר. עלינו לזכור זאת ביחסנו לאנשים סביבנו.