צמחים מוגנים

בין הצמחים שסביבנו יש מקום של כבוד לפרחים התורמים ליפי הנוף ונותנים מזון לחרקים שונים. עלינו מוטלת החובה לדאוג לכך שהם ימשיכו לצמוח ולא ייעלמו.