ראש חודש בבית הספר

כמה הצעות לקיום טקס ראש חודש מעניין ומשמעותי