ראש חודש – יום כיפור קטן

ערב ראש חודש במסורת היהודית נחשב יום כיפור קטן – זמן לכפרה, לחשבון נפש ולבחינה עצמית, ועל כך מספר הסיפור הזה.