שוויון זכויות במגילת העצמאות

בהכרזה על הקמת המדינה הוצהר במגילת העצמאות כי מדינת ישראל תציב את שוויון הזכויות לכל האזרחים כבסיס לפעולותיה. מה המשמעות של הכרזה זו? האם עיקרון זה בא לידי ביטוי במדינה שלנו היום?