שנה טובה ומתוקה

הברכה הנאמרת בראש השנה על תפוח בדבש מזמנת חשיבה ודיון בנושא ההתחדשות.