שעון הטבע

אנו רגילים למדוד את הזמן בכלי מדידה כמו שעון ולוח שנה. קטע זה מראה כיצד הטבע עצמו משמש כלי מדידה.