שתי תשובות לאותה השאלה

כאשר אנחנו שואלים שאלות, לפעמים אנחנו מקבלים תשובות מדעיות ועובדתיות, ולפעמים תשובות מן הדמיון. בשיר “גמדים בחוטי החשמל” של חגית בנזימן יש שתי תשובות כאלה.