תחילת דרכו של רבי עקיבא

רבי עקיבא, מגדולי חכמי ישראל, התחיל ללמוד בגיל מבוגר למדי, ומהמדרש אפשר ללמוד מאין הוא ינק עידוד ללמוד על אף המכשולים שעמדו בדרכו.